Acetate 800 Satin - Royal

$12.08
800@ROYAL
+


ACETATE 800 SATIN - ROYAL
#1.5-ROYAL: 5/16" x 100yds $7.59
#2-ROYAL: 7/16" x 100yds $7.76
#3-ROYAL: 9/16" x 100yds $8.04
#5-ROYAL: 7/8" x 100yds $12.08
#9-ROYAL: 1-5/16" x 100yds $14.49
#40-ROYAL: 2-1/2" x 50yds $13.28
#100-ROYAL: 4" x 50 yds $11.44

No posts found

Write a review
800@WHITE
$7.59
Acetate 800 Satin - White, decoration, Wrapping, Bows, Festive, Decoracion, Envolver, Moños, Festivo
+

800@BLACK
$7.59
Acetate 800 Satin - Black, decoration, Wrapping, Bows, Festive, Decoracion, Envolver, Moños, Festivo
+

800@GOLDEN YELLOW
$7.59
Acetate 800 Satin - Golden Yellow, decoration, Wrapping, Bows, Festive, Decoracion, Envolver, Moños, Festivo
+