Acetate 800 Satin - Black

$10.29
800@BLACK
+


ACETATE 800 SATIN - BLACK
#1.5-BLACK: 5/16" x 100yds $7.59
#2-BLACK: 7/16" x 100yds $7.76
#3-BLACK: 9/16" x 100yds $10.29
#5-BLACK: 7/8" x 100yds $15.30
#9-BLACK: 1-5/16" x 100yds $18.34
#40-BLACK: 2-1/2" x 50yds $16.79
#100-BLACK: 4" x 50 yds $28.18

No posts found

Write a review
800@WHITE
$10.29
Acetate 800 Satin - White, decoration, Wrapping, Bows, Festive, Decoracion, Envolver, Moños, Festivo
+

800@RED
$10.29
Acetate 800 Satin - Red, decoration, Wrapping, Bows, Festive, Decoracion, Envolver, Moños, Festivo
+

800@ROYAL
$15.30
Acetate 800 Satin - Royal, decoration, Wrapping, Bows, Festive, Decoracion, Envolver, Moños, Festivo
+