Acetate 800 Satin - R. Gold

$7.59
800@R. GOLD
+


ACETATE 800 SATIN - R. GOLD
#1.5-R. GOLD: 5/16" x 100yds $7.59
#2-R. GOLD: 7/16" x 100yds $7.76
#3-R. GOLD: 9/16" x 100yds $10.29
#5-R. GOLD: 7/8" x 100yds $15.30
#9-R. GOLD: 1-5/16" x 100yds $18.34
#40-R. GOLD: 2-1/2" x 50yds $16.79
#100-R. GOLD: 4" x 50 yds $28.18

No posts found

Write a review
800@WHITE
$10.29
Acetate 800 Satin - White, decoration, Wrapping, Bows, Festive, Decoracion, Envolver, Moños, Festivo
+

800@RED
$10.29
Acetate 800 Satin - Red, decoration, Wrapping, Bows, Festive, Decoracion, Envolver, Moños, Festivo
+

800@ROYAL
$15.30
Acetate 800 Satin - Royal, decoration, Wrapping, Bows, Festive, Decoracion, Envolver, Moños, Festivo
+