Nylon Tulle Kelly #579

$3.44
+

NYLON TULLE KELLY #579 
FA0625-579 - 6" x 25yds $3.44 
FA1225-579 - 12" x 25yds $6.89 
FA2425-579 - 24" x 25yds $13.79

No posts found

Write a review
$7.43
Mini Plastic Pebbles White Pkg/1lb
+

$28.18
Nylon Tulle White #029
+

$3.44 $2.99
6" X 25yds Organza White, Tulle
+