Acetate 800 Satin - Purple

$28.18
800@PURPLE
+


ACETATE 800 SATIN - PURPLE
#1.5-PURPLE: 5/16" x 100yds $7.59
#2-PURPLE: 7/16" x 100yds $7.76
#3-PURPLE: 9/16" x 100yds $10.29
#5-PURPLE: 7/8" x 100yds $15.30
#9-PURPLE: 1-5/16" x 100yds $18.34
#40-PURPLE: 2-1/2" x 50yds $16.79
#100-PURPLE: 4" x 50 yds $28.18

No posts found

Write a review
800@WHITE
$10.29
Acetate 800 Satin - White, decoration, Wrapping, Bows, Festive, Decoracion, Envolver, Moños, Festivo
+

800@MIDNIGHT PLUM
$7.76
Acetate 800 Satin - Midnight Plum, decoration, Wrapping, Bows, Festive, Decoracion, Envolver, Moños, Festivo
+

800@RUST
$7.59
Acetate 800 Satin - Rust, decoration, Wrapping, Bows, Festive, Decoracion, Envolver, Moños, Festivo
+